Popis přední stěna - 2 vrstvy, doplňky na přední stěně
Složitost zpracování střední
Základní cena 240,- Kč
K ceně jsou dopočítávány časové, možstevní i jiné slevy a příplatky podle platného ceníku.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

obrázek nenačten...
Popis: Originální fotografie.

obrázek nenačten...
Popis: Příklad výsledného obarvení, které už provádí sám zákazník.

Všimněte si popisu zakázky, je nutné v zadání přesněji určit co chcete obarvit, pokud se mohou vyskytnout pochybnosti.